UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cookies:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ANMER z siedzibą pod adresem ul. Zygmuntowska 9, 05-120 Legionowo.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. ostatnio oglądanych pozycji;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Gwarancja

 1. Gwarancja obejmuje ustalony okres czasu od daty sprzedaży do klienta.
 2. Jeżeli w tym okresie nastąpi wadliwe działanie spowodowane winą wytwórcy, wymiana części zamiennych i robocizna jest bezpłatna.
 3. Gwarancja, z wyłączeniem odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, jest ograniczona do pojedynczych uszkodzeń materiałowych lub związanych z jakością wykonania i przestaje działać, kiedy urządzenie w jakikolwiek sposób było naprawiane poza serwisem gwarancyjnym.
 4. Gwarancją nie jest objęte wadliwe działanie urządzenia wynikające z winy użytkownika.
 5. Każde urządzenie będzie higienicznie sprawdzone przed naprawą. Jeżeli serwis zdecyduje, że urządzenie nie nadaje się do naprawy z powodu oczywistych oznak wewnętrznego lub zewnętrznego zakażenia, sprzęt będzie zwrócony klientowi z adnotacją URZĄDZENIE NIENAPRAWIONE i towarzyszącym listem wyjaśniającym. Serwis zdecyduje czy zakażenie jest wynikiem złego funkcjonowania, czy wadliwego używania urządzenia. W pierwszym przypadku, serwis naprawi urządzenie tylko, jeśli dołączone zostanie POKWITOWANIE ZAKUPU i WAŻNA GWARANCJA. Producent nie będzie odpowiadał za zakażone akcesoria, zostaną one wymienione na koszt klienta.
 6. Dlatego OBOWIĄZKOWE jest dokładne odkażenie zewnętrznej części urządzenia oraz akcesoriów szmatką nasączoną spirytusem lub płynem na bazie podchlorynu. Urządzenie i akcesoria wraz należy zapakować w torbę z adnotacją o  wykonanym odkażeniu. Prosimy również o wyszczególnienie rodzaju usterki, w celu przyspieszenia procedury serwisu. Proszę przeczytać instrukcję uważnie w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu przez niewłaściwe użycie. Zawsze należy określić zaistniałą usterkę, tak by serwis mógł ustalić, czy zalicza się ją do kategorii pokrywanej przez gwarancję.
 7. Gwarant nie jest odpowiedzialny za przypadkowe lub niebezpośrednie uszkodzenia w czasie modyfikowania czy naprawy urządzenia bez autoryzacji lub, gdy jakakolwiek część została uszkodzona w wyniku wypadku czy nieprawidłowego użycia.
 8. Jakiekolwiek minimalne modyfikacje/naprawy urządzenia unieważniają gwarancję i nie zapewniają przestrzegania technicznych wymogów ujętych w dyrektywie MDD 93/42/EEC i jej normatywach.
 9. Produkt musi być dostarczony z: kartą gwarancyjną, dowodem zakupu, adresem zwrotnym, szczegółowym opisem rodzaju usterki, bezpośrednio do siedziby firmy ANMER, ul. Zygmuntowska 9, 05-120 Legionowo, tel. 022- 774-35-22, lub przesłany za pośrednictwem: poczty, firmy spedycyjnej uzgodnionej z gwarantem. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi użytkownik gwarancji.
 10. Gwarancją nie są objęte:
 1. Wszelkie niesprawności wynikające z winy użytkownika.
 2. Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie z powodu wadliwej instalacji sprzętu lub użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.
 3. Uszkodzenia wynikłe z powodu niewłaściwego transportu sprzętu.
 4. Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady.
 5. Zassanie płynów, do wnętrza pompy ssącej.
 6. Przewody elektryczne, pneumatyczne, bezpieczniki, części jednorazowe i materiały zużywane jak: butle, uszczelki, przewody z tworzywa, filtr, cewniki itp.
 7. Produkty, których plomby zostały w jakikolwiek sposób naruszone lub, w których przeprowadzono przeróbki, zmiany, dostrojenia, naprawy.
 8. Produkty, których kartę gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono lub zatarto.
 9. Czas gwarancji wydłuża się w przypadku konieczności zamówienia niezbędnych części na podstawie pisemnego poinformowania klienta przez serwis.

     11. W zakresie spraw nie umocowanych w warunkach niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego